สิวขึ้นที่คาง บ่งบอกสาเหตุอะไร

สิวขึ้นที่คาง บ่งบอกสาเหตุอะไร ว่ากันว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ เราสามารถรับรู้ว่าคน ๆ นั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนได้จากสีหน้าและแววตา ผิวหน้าของคนเราก็เช่นกันสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพภายในร่างกายได้เหมือนกัน มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผิวหนังได้วิเคราะห์สาเหตุการเป็นสิวบริเวณคาง ว่าเกิดจากการไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะในผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสิวขึ้นที่บริเวณคาง เนื่องจากผิวหน้าในบริเวณคางนั้นเป็นส่วนที่บอบบางมากที่สุดต่อการเกิดสิวอักเสบ บ่งบอกสัญญาณของโรครังไข่ และความผิดปกติทางด้านฮอร์โมนประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วย หากละเลยการรักษาแล้ว อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและภาวะการมีบุตรยากได้อีกด้วย การรับประทานอาหารเผ็ดมากเกินไปก็ทำให้สิวขึ้นที่คางได้เหมือนกัน บอกได้ว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องลำไส้เล็กอีกด้วย และอีกสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากสภาวะแวดล้อม เช่น มลพิษ ฝุ่นละออง อากาศ แสงแดด ความเครียดนั่นเอง สิวขึ้นที่คาง บ่งบอกสาเหตุอะไร ประเภทของสิวที่คาง สามารถแบ่งประเภทของสิวที่เกิดขึ้นบริเวณคางออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. สิวผด หรือ สิวมลภาวะ เกิดขึ้นจากการรักษาความสะอาดของใบหน้าไม่เพียงพอ จากมลภาวะที่พบในชีวิตประจำวัน หรือการล้างเครื่องสำอางออกไม่หมด… Continue Reading