KAMEN RIDER ZERO-ONE

KAMEN RIDER ZERO-ONE เรื่องย่อ : ในสมัยที่ AI แล้วก็หุ่นยนต์เข้ามามีหน้าที่ในชีวิตของทุกคนบนโลก เหล่าเครื่องยนต์ถูกใช้แรงงานแทนมนุษย์เพื่อความสบายสบาย ตัวนำของเรื่อง “ฮิเด็น อารูโตะ” เปลี่ยนมาเป็นประธานบริษัท h-i-d-en Intelligence แบบไม่เต็มใจนัก Kamen Rider Zero-One เมื่อมีการใช้แรงงานเหล่าหุ่นยนต์ที่ถูกเรียกว่า HumaGear แล้ว ชอบเกิดเหตุที่พวกมันออกก่อกวนอยู่บ่อย โน่นก็เลยเป็นหน้าที่ของ A.I.M.S หรือหน่วยงานต้านทาน A.I. ของรัฐบาล ที่นำโดยข้าราชการซึ่งใช้ระบบไรเดอร์สิสเต็มเข้าควบคุมรวมทั้งต่อสู้กับ A.I. ที่ออกก่อกวนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุนั้นมีเหตุมาจากกรุ๊ปแฮคเกอร์ผู้ก่อวินาศกรรม การ์ตูนอนิเมะ เม็ทสึโบะจินไร พวกมันแทรกแซงระบบ HumaGear และก็นำข้อมูลใส่กระทั่งทำให้แปลงเป็นเครื่องจักรฆ่าไปท้ายที่สุด อารูโตะที่เป็นประธานบริษัทก็เลยขอสมัครใจรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยการใช้สิสเต็มใหม่ปัจจุบัน h-i-d-er Zero-One… Continue Reading

MESSIAH เมสสิยาห์ ปาฏิหาริย์สะเทือนโลก

MESSIAH เมสสิยาห์ ปาฏิหาริย์สะเทือนโลก เรื่องย่อ : ตรงกับภาษากรีกว่า คริสโคนส ซึ่งมีความหมายว่า พระคริสต์ ชาวคริสต์ก็เลยใช้สมัญญานามนี้แทนพระเยซูคริสต์ ซึ่งมั่นใจว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จากที่เจาะจงอยู่ในหนังสือฮีบรู หรือคำภีร์ใบเบิ้ล ภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งคล้ายคลึงกันกับอิสลาม ที่มีการกล่าวถึง MASSIH อัล มะซีห์ หรือนบีอีซา (พระเยซูคริสต์ ตามความเชื่อถือศาสนาคริสต์) จะกลับมาพร้อมด้วยอีหม่ามมะฮ์ดี เพื่อนำความสงบสุขมาสู่โลก ก่อนวันสิ้นโลก ซีรี่ย์ใหม่ Netflix