ขั้นตอนการขอวีซ่าอินเดีย ทั้งกรณีแบบ e-Visa และปกติ

สำหรับการขอ e-Visa ประเทศอินเดียนั้น ขั้นตอนทั้งหมดจะทำผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ และได้รับเอกสารยืนยันการขอวีซ่า (ETA) ทางอีเมลเพื่อพิมพ์และใช้ยื่นกับด่านตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย ส่วนการขอวีซ่าแบบปกติ ขั้นตอนจะเริ่มต้นที่การกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ ก่อนทำการยื่นเอกสาร พร้อมหนังสือเดินทางที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) เมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว จึงจะได้หนังสือเดินทางพร้อมหน้าประทับวีซ่าคืน โดยเรามีขั้นตอนการขอวีซ่าอินเดียทั้ง 2 แบบดังนี้ กรณียื่นคำร้องวีซ่าอินเดียแบบ e-Visa กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียที่ indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html เท่านั้น และ โปรดระมัดระวัง เว็บไซต์อื่นที่เสนอบริการ e-Visa ในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอาจมีทั้งหลอกลวง หรือบริการจริงแต่เก็บค่าบริการเพิ่มซึ่งไม่จำเป็นต่อการขอ e-Visa ของคุณที่ทำด้วยตนเองได้ คลิกเมนู “e-Visa Application” เพื่อเริ่มต้นการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการเลือกและตอบคำถามทั้งหมดอย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ จดบันทึกหมายเลข Application ID ที่จะแสดงบนส่วนหัวของฟอร์มเมื่อเข้าสู่หน้าต่างกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยหมายเลขดังกล่าวจะใช้สำหรับการอ้างอิงและลงชื่อเข้าใช้ในระบบออนไลน์เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในภายหลังได้ เมื่อกรอกข้อมูลและตอบคำถามทั้งหมดแล้วระบบออนไลน์จะให้อัพโหลดรูปใบหน้าในรูปแบบไฟล์ JPG… Continue Reading

ประกันการเดินทาง SOMPO

ประกันการเดินทาง sompo บริษัท sompo หรือ ซมโปะ ประกันภัย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะมีความชำนาญและใกล้ชิดกับการจัดการในพื้นที่แล้ว ยังมีชื่อเสียงที่ไว้วางใจได้ ด้วยความเป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 จาก ญี่ปุ่น อีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากการรองรับข้อกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจมีเกิดขึ้น ในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงแล้ว ผู้ทำประกันการเดินทางกับ ซมโปะ ยังจะได้รับบริการที่ฉับไวและมีความรู้จริง มีความชำนาญพื้นที่สามารถช่วยค้นหาสถานที่อันใกล้และเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือให้เดินทางถึงเร็วที่สุดในกรณีฉุกเฉินและให้คำแนะนำหรือประสานการได้อย่างทันท่วงที ประกันการเดินทาง SOMPO การทำประกันการเดินทางกับบริษัท sampo สามารถทำได้ง่ายและสะดวก ผ่านอุปกรณ์ที่ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้จากทุกที่ และใช้การดำเนินการเพียงแค่ 4 ขั้นตอนก็ได้รับความคุ้มครองทันที อีกทั้งในขณะการเดินทาง ผู้ทำประกันก็ไม่ต้องคอยพกเอกสารใด ๆ ให้ยุ่งยากเป็นภาระนำพาและเป็นภาระในการเก็บรักษา เพราะสามารถดูข้อมูลกรมธรรม์และข้อมูลการเดินทางได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์จากอุปกรณ์พกพาและโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา สบายใจมากขึ้นด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่รองรับสายด่วนตลอด 24… Continue Reading