ขั้นตอนการขอวีซ่าอินเดีย ทั้งกรณีแบบ e-Visa และปกติ

สำหรับการขอ e-Visa ประเทศอินเดียนั้น ขั้นตอนทั้งหมดจะทำผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ และได้รับเอกสารยืนยันการขอวีซ่า (ETA) ทางอีเมลเพื่อพิมพ์และใช้ยื่นกับด่านตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย ส่วนการขอวีซ่าแบบปกติ ขั้นตอนจะเริ่มต้นที่การกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ ก่อนทำการยื่นเอกสาร พร้อมหนังสือเดินทางที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) เมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว จึงจะได้หนังสือเดินทางพร้อมหน้าประทับวีซ่าคืน โดยเรามีขั้นตอนการขอวีซ่าอินเดียทั้ง 2 แบบดังนี้

กรณียื่นคำร้องวีซ่าอินเดียแบบ e-Visa

 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียที่ indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html เท่านั้น และ โปรดระมัดระวัง เว็บไซต์อื่นที่เสนอบริการ e-Visa ในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอาจมีทั้งหลอกลวง หรือบริการจริงแต่เก็บค่าบริการเพิ่มซึ่งไม่จำเป็นต่อการขอ e-Visa ของคุณที่ทำด้วยตนเองได้
 2. คลิกเมนู “e-Visa Application” เพื่อเริ่มต้นการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการเลือกและตอบคำถามทั้งหมดอย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ
 3. จดบันทึกหมายเลข Application ID ที่จะแสดงบนส่วนหัวของฟอร์มเมื่อเข้าสู่หน้าต่างกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยหมายเลขดังกล่าวจะใช้สำหรับการอ้างอิงและลงชื่อเข้าใช้ในระบบออนไลน์เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในภายหลังได้
 4. เมื่อกรอกข้อมูลและตอบคำถามทั้งหมดแล้วระบบออนไลน์จะให้อัพโหลดรูปใบหน้าในรูปแบบไฟล์ JPG โดยคุณสามารถถ่ายรูปหน้าตรงของคุณด้วยตนเองโดยใช้อัตราส่วนภาพ 1:1 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีพื้นหลังสีขาว จากนั้นระบบจะให้คุณอัพโหลดรูปหนังสือเดินทางในรูปแบบไฟล์ PDF (ไฟล์ขนาด 10-300KB เท่านั้น) ซึ่งรูปหนังสือเดินทางนี้ จะเป็นภาพถ่ายหรือภาพสแกนก็ได้ โดยต้องเห็นหน้าข้อมูลหนังสือเดินทางอย่างชัดเจน
 5. หลังจากกอัพโหลดเสร็จสิ้น โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้ง จึงยืนยันการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระเงินได้ทั้งบัตรเครดิต VISA และ MasterCard
 6. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะส่งอีเมลยืนยันการยื่นคำร้อง ในกรณีที่ทุกอย่างถูกต้อง วีซ่าจะผ่านการอนุมัติภายในเวลา 24 ชั่วโมงเป็นอย่างเร็ว หรือไม่เกิน 4 วันก่อนการเดินทางเป็นอย่างช้าที่สุด โดยคุณสามารถตรวจสอบสถานะได้จากเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการข้อมูล (ภาษาอังกฤษ) ตลอด 24 ชั่วโมง
 7. พิมพ์เอกสารยืนยันการขอวีซ่า (ETA) ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าอินเดียแล้ว และใช้แนบหนังสือเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอินเดียเมื่อถึงสนามบินปลายทาง

กรณียื่นคำร้องวีซ่าอินเดียแบบปกติ

 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียที่ indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
 2. คลิกเมนู “Regular Visa Application” เพื่อเริ่มต้นการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการเลือกและตอบคำถามทั้งหมดอย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ (คำถามทั้งหมดก็เป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน) โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะให้พิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมด และลงชื่อในเอกสาร 2 จุดได้แก่ใต้รูปภาพและหน้าสุดท้าย จากนั้นให้คุณนำเอกสารพร้อมหนังสือเดินทางและหลักฐานประกอบการพิจารณาทั้งหมดยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 4. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) จะเก็บข้อมูลทางชีวภาพของคุณได้แก่ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพเต็มหน้าของคุณโดยที่ไม่สวมแว่น หรือสิ่งปลกคลุมศีรษะใด ๆ เว้นแต่เหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ ทั้งนี้ยังต้องเห็นใบหน้าและดวงตาอย่างชัดเจน
 5. เมื่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) รับเอกสารและเก็บข้อมูลชีวภาพเสร็จสิ้น การยื่นขอวีซ่าอินเดียก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคุณ เพียงรอผลการพิจารณาผ่านทางอีเมลหรือ SMS ซึ่งคุณจะทราบผลได้ภายใน 15 วันทำการ คุณสามารถรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนหลังรับทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ขอบคุณข้อมูลจาก skyscanner

สามาถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.paksound.net/ 

admin